Eksporto deklaracijos į Angliją

Eksporto deklaracijos i anglija

Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos, JK pradėtos taikyti tokios pačios muitų taisyklės kaip ir bet kuriai kitai Europos Sąjungai nepriklausančiai šaliai. Todėl JK ir Lietuvos tarpusavio prekybos santykiuose yra taikomos muitinės procedūros ir formalumai. Eksportuojant prekes iš Lietuvos į Jungtinę Karalystę, būtina pateikti muitinės deklaraciją. Kai kuriais atvejais kartu su muitinės deklaracija reikalaujama pateikti kitus saugą ir saugumą patvirtinančius dokumentus Be to, jei į Angliją eksportuojamos tam tikros prekės (pvz., atliekos, GMO ar kt.), būtina gauti ir specialią licenciją, o akcizais apmokestinamoms prekėms taikomi papildomi formalumai, kuriuos reikia atlikti. Kadangi po „Brexit’o“ JK tapo trečiąja šalimi, reikia laikytis ir sandoriams su Jungtine Karalyste taikomų PVM taisyklių bei procedūrų.

Taigi, išvežant prekes iš Lietuvos į Angliją, kontroliuojančiai muitinės įstaigai yra privaloma pateikti eksporto dokumentų rinkinį (kaip ir bet kuriuo kitu atveju, kai prekės yra eksportuojamos iš Europos Sąjungos), kuris yra vadinamas eksporto deklaracija. Kai prekės eksportuojamos iš ES, prekėms yra suteikiama teisė taikyti nulinį PVM tarifą.

Eksportuojant prekes į Angliją, dažnai naudojamasi muitinės tarpininko paslaugomis, kuris eksporto deklaraciją muitinei pateikia užsakovo įmonės vardu. Paprastai eksporto deklaracijos muitinei yra teikiamos elektroniniu būdu.

Eksporto procedūrai atlikti yra reikalingas bendrasis administracinis dokumentas (BAD), kuris privalo būti užpildytas atsižvelgiant į galiojančią eksporto dokumentų pildymo tvarką, tarptautiniai keliais ir geležinkeliais gabenamų prekių transportavimo dokumentai (prekių transportavimo važtaraščiai, tokie kaip CMR, SMGS, TIR, Carnet), pardavimo sąskaita faktūra, sutartys (jei jos yra sudarytos) ir kiti eksportuojamą krovinį lydintys reikalingi dokumentai.

Kadangi eksporto procedūrai reikia nemažai dokumentų, svarbu žinoti, kokią pagrindinę informaciją reikia nurodyti eksporto deklaracijoje. Tarp šios informacijos neabejotinai patenka prekės kodas, kuris nurodo, kokios prekės yra eksportuojamos (labai svarbu parinkti teisingą prekės kodą, kad nekiltų nesklandumų ir netektų permokėti mokesčių), taip pat muitinės procedūros kodas, kuris nusako, kokia muitinės procedūra įforminama gabenamoms prekėms, kaip antai prekių eksportas, laikinasis išvežimas perdirbti ir kt. Unikalus siuntos identifikavimo numeris taip pat yra svarbi informacija, kurią reikia nurodyti deklaracijoje.

Tačiau tai nėra vienintelė informacija, kurios prireikia pildant eksporto deklaraciją. Dėl didelio muitinės procedūrų kompleksiškumo eksportuojant prekes paprastai naudojamasi muitinės tarpininkų paslaugomis. Tokiu atveju kliento prašoma pateikti pardavimo sąskaitą faktūrą, eksportuotojo EORI (Ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodą), importuotojo pavadinimą ir adresą, eksportuojamų prekių pakuočių rūšį ir skaičių, taip pat turi būti pateikta ir papildoma informacija, susijusi su išvežama prekių siunta, pvz., prekių aprašymai (tarp kurių turi būti ir KN kodas), paaiškinimai, vertinimai ar kita siuntą apibūdinanti informacija. Būtina pateikti siuntų neto ir bruto svorį, jų vertę ir pristatymo sąlygas („Incoterms“). Prašoma nurodyti ir išvežimo muitinės įstaigą, kurioje bus užbaigti visi eksporto formalumai, bei prekių kilmės šalį.

Nepatyrusiems vartotojams eksporto deklaracijos pildymas gali būti nelengva užduotis. Padarius klaidų, gali kilti papildomų sunkumų, dėl kurių sulėtės muitinės formalumų atlikimas. Sudėtingi terminai, tarptautinės prekybos (sutarčių) sąlygos, draudimai, muitinės reikalavimai ir kt. ne vienam eksportuotojui gali tapti tikru galvos skausmu, kuris apsunkina visą eksporto veiklą. Dėl šios priežasties, prireikus pildyti eksporto deklaraciją į Angliją, rekomenduojama kreiptis į muitinės tarpininkus. Jie yra šios srities specialistai ir turi reikiamos patirties, todėl profesionaliai teikia savo paslaugas ir padeda išvengti klaidų pildant būtiną informaciją bei užtikrina sklandų muitinės reikalaujamų dokumentų pateikimą.

Taip pat skaitykite