Muitinės paslaugos

Intrastat ataskaitų pildymas ir teikimas

Intrastat ataskaitų teikimas muitinei

Kas yra Intrastat?

Intrastatas – tai europinė statistinių duomenų surinkimo sistema, renkanti ir sauganti Europos Sąjungos narių vidinės prekybos duomenis. Sistema veikia nuo 1993 m. sausio 1 d., o Lietuvoje – nuo 2004m. gegužės 1 d., po to kai Lietuva tapo visateise Europos Sąjungos nare.

ES tarptautinės prekybos statistiniai duomenys renkami naudojant dvi skirtingas sistemas:

  • Prekybos su trečiosiomis šalimis (už ES ribų) statistika gaunama per muitinės procedūrų įforminimo deklaracijas
  • Duomenys apie prekybą tarp ES valstybių narių renkami taikant atskirą sistemą vadinamą INTRASTAT

Kada įmonė turi teikti Intrastat ataskaitas?

Lietuvoje PVM mokėtojais registruoti asmenys, kurių einamųjų metų įvežimo ir (arba) išvežimo suminė vertė nuo metų pradžios viršijo nustatytas Intrastato įvežimo ir (arba) išvežimo ataskaitų teikimo ribas, pradedant mėnesiu, kurį riba buvo viršyta, iki kalendorinių metų pabaigos teikia Intrastato statistines ataskaitas.

Intrastat ataskaita turi būti deklaruota muitinei pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui iki kito mėnesio 10 darbo dienos.

Intrastato įvežimo ir išvežimo ataskaitos teikimo ribas apskaičiuoja ir kiekvienais metais skelbia Lietuvos statistikos departamentas.

Intrastato įvežimo ir išvežimo ribos yra apskaičiuojamos kalendoriniams metams, jas galite rasti LR muitinės tinklapyje. 

Kaip pateikti Intrastat ataskaitą?

Intrastato statistinės ataskaitos elektroniškai teikiamos Duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybos srautus su Europos Sąjungos šalimis narėmis surinkimo ir apdorojimo sistemos (IDAIS) portale adresu https://intrastat.lrmuitine.lt.

IDAIS portale Intrastato statistinius ataskaitų duomenis galite pateikti:

  • Užpildę ataskaitos formą
  • Pateikę ataskaitos elektroninį pranešimą

Deklarantai.lt Intrastat ataskaitų pildymo ir teikimo paslaugos

Viena iš mūsų įmonės teikiamų paslaugų yra Intrastat ataskaitų pildymas ir deklaravimas muitinei. Siūlome profesionalias, laiku atliekamas paslaugas Jūsų įmonei.

  • Konsultuojame Intrastat klausimais
  • Pildome Intrastat duomenis
  • Vedame Intrastat apskaitą
  • Teikiame Intrastat ataskaitas muitinei

Dėl INTRASTAT paslaugų užsakymo susisiekite su Deklarantai.lt muitinės tarpininkais – Kontaktai.

KĄ GAUNATE PASIRINKDAMI DEKLARANTAI.LT MUITINĖS TARPININKUS

EFEKTYVUS ATSTOVAVIMAS

Užtikriname greitą, kvalifikuotą dokumentų paruošimą bei įforminimą. Fiziškai atstovaujame klientą muitinėje krovinio tikrinimo metu.

MAŽESNĖS IŠLAIDOS

Pasirūpinsime, kad prekės būtų suklasifikuotos teisingai, taip nepermokėsite mokesčių ir išvengsite netikėtumų audito metu.

SUTAUPYTAS LAIKAS

Konsultuojame klientus ir padedame parengti dokumentaciją muitinei, kad kroviniai būtų operatyviai išleidžiami į laisvą apyvartą.

RYŠYS SU KLIENTU

Esame į klientą orientuota įmonė, taigi Jūsų interesai yra mūsų prioritetas. Kartu sprendžiame problemas ir randame kompromisą.