Aukštųjų technologijų produktų gamyba ir tarptautinė prekyba

Aukštųjų technologijų produktai turi didelį poveikį technologinei pažangai ir ekonomikos augimui pasauliniu lygmeniu. Todėl verta išsamiau susipažinti su aukštųjų technologijų produktų gamyba ir tarptautine prekyba, naujausia tarptautinės prekybos aukštųjų technologijų prekėmis statistika Europos Sąjungoje ir jos partnerėse bei pagrindine produkcija, kuria prekiaujama.

2018 m. Europos Sąjungoje veikė apie 40 358 aukštųjų technologijų įmonių (0,2 % visų ES veikiančių įmonių). Daugiausia aukštųjų technologijų gamintojų veikė Vokietijoje (8 461), Italijoje (5 318) ir Lenkijoje (4 446). Pagal aukštųjų technologijų gamybos apimtis pirmavo Vokietija (205 mlrd. EUR), Prancūzija (177 mlrd. EUR) ir Italija (59 mlrd. EUR), didžiausia pridėtinė vertė sukurta Vokietijoje (66 mlrd. EUR), Prancūzijoje (42 mlrd. EUR) ir Italijoje (20 mlrd. EUR). Lietuvoje tokių gamintojų buvo 168, jų apyvarta siekė 588 mln. EUR, o pridėtinė vertė – 213 mln. EUR.

Aukštųjų technologijų produktų pardavimų apimtys

Aukštųjų technologijų produktų pardavimų apimtys išaugo nuo 235 mlrd. EUR 2010 m. iki 311 mlrd. EUR 2020 m. Pagal aukštųjų technologijų produktų gamybos apimtis 2020 m. pirmavo farmacijos sektorius – 97 mlrd. EUR, vidutinis metinis augimas 2010–2020 m. buvo didžiausias (11,7 %). Taip pat augo ginkluotės (5,7 %), mokslinių prietaisų (4,4 %), elektros mašinų (3,7 %) ir kosminės technikos (1,2 %) gamyba.

2020 m. farmacijos produktai (31 %) buvo pagrindinė aukštųjų technologijų prekių gamybos kategorija. Kitos kategorijos, kurių dalis viršijo 10 %, buvo elektronika ir telekomunikacijos (21 %), mokslinių tyrimų prietaisai (18 %) ir aviacija (12 %).

ES aukštųjų technologijų produktų importas

2020 m. daugiau nei pusė Europos Sąjungos aukštųjų technologijų produktų importo iš ES nepriklausančių šalių buvo importuota iš Kinijos (36 %) ir JAV (19 %). Nuo 2010 m. iki 2020 m. importas padidėjo nuo 244 mlrd. iki 345 mlrd. EUR. Tarp šešių pagrindinių importo partnerių labiausiai augo importas iš Kinijos – nuo 81 mlrd. iki 125 mlrd., ir iš Vietnamo – 33,0 %.

Elektronika ir telekomunikacijos (136 mlrd. EUR) atstovauja pagrindinei ES aukštųjų technologijų produktų importo kategorijai. 2010–2020 m. didžiausias augimas buvo stebimas farmacijos produktų srityje (8,1 %) ir ginklų pramonės srityje (6,2 %), o chemijos pramonės gaminių importas sumažėjo (-2,2 %).

2020 m. didžiąją dalį elektronikos ir telekomunikacijų aukštųjų technologijų produktų ES importavo į keturias šalis (Kiniją, Jungtinę Karalystę, Vietnamą ir Malaiziją) iš šešių pagrindinių ES partnerių. Šveicarija ir JAV buvo pagrindinės ES importo partnerės atitinkamai farmacijos bei aviacijos ir kosmoso srityse. JAV ir Kinija buvo pagrindinės partnerės keturiose produktų kategorijose, o Jungtinė Karalystė buvo pagrindine partnere chemijos pramonės gaminių kategorijoje.

2010–2020 m. labiausiai augo aukštųjų technologijų importas iš Kinijos (44 mlrd. EUR), JAV (22 mlrd. EUR) ir Vietnamo (14 mlrd. EUR). Ypač padidėjo elektronikos ir telekomunikacijų produktų importas iš Kinijos – 23 mlrd. EUR. Didžiausios importo apimtys užregistruotos farmacijos prekių kategorijoje iš JAV – 11 mlrd. EUR ir Vietnamo – 11 mlrd. EUR.

ES aukštųjų technologijų produktų eksportas

2020 m. daugiau nei ketvirtadalis ES aukštųjų technologijų produktų eksporto į ES nepriklausančias šalis teko JAV (26 %), antroje vietoje buvo Kinija (12 %), trečioje – Jungtinė Karalystė (10 %). Nuo 2010 m. iki 2020 m. šis eksportas padidėjo nuo 216 mlrd. iki 341 mlrd. EUR. Iš šešių pagrindinių partnerių eksportas į JAV augo labiausiai – nuo 38 mlrd. iki 89 mlrd. 2010–2020 m., o Kinija išsiskyrė sparčiausiu (9,1 %) vidutiniu metiniu augimo tempu.

2020 m. pagrindinė aukštųjų technologijų produktų eksporto kategorija buvo farmacijos produktai – 100 mlrd. EUR. Šios produktų kategorijos vidutinis metinis augimo tempas 2010–2020 m. buvo didžiausias (13,0 %), po jos sekė ginklų gamybos pramonė (6,5 %). Kitų produktų kategorijų augimas svyravo nuo 0 iki 5 %.

2020 m. JAV, Šveicarijai ir Japonijai didžiausia ES aukštųjų technologijų produktų eksporto kategorija buvo farmacijos produktai. Kinijai, Jungtinei Karalystei ir Rusijai tai buvo elektronikos ir telekomunikacijų sektoriaus prekės. JAV buvo didžiausia ES eksporto kryptis šešiose aukštųjų technologijų produktų kategorijose. Kitoks pagrindinis partneris buvo tik elektronikos ir telekomunikacijų (Kinija), kompiuterių ir biuro mašinų bei elektros mašinų (Jungtinė Karalystė) srityse.

2010–2020 m. pažangiųjų technologijų eksportas labiausiai padidėjo į JAV (51 mlrd. EUR), Kiniją (24 mlrd. EUR) ir Šveicariją (10 mlrd. EUR). Daugiausia prie eksporto į JAV padidėjimo prisidėjo farmacija – 35 mlrd. EUR. Elektronikos ir telekomunikacijų gaminiai sudarė didžiąją dalį eksporto į Kiniją (11 mlrd. EUR) ir Šveicariją (8 mlrd. EUR).

Statistiniai duomenys rodo, kad tarptautinė aukštųjų technologijų produktų rinka bėgant metams sparčiai auga ir yra labai svarbi visai ekonomikai, tarptautiniams santykiams ir technologinei pažangai.

Taip pat skaitykite