Muitinės paslaugos

Asmeninio turto deklaravimas be importo mokesčių

Persikeliantiems asmenims

Ši išmuitinimo paslauga aktuali fiziniams asmenims, grįžtantiems po emigracijos, t.y.  asmenims, keičiantiems nuolatinę gyvenamąją vietą iš trečiųjų šalių (tokių kaip Norvegija, Islandija, Šveicarija, Anglija ir kt.) į Europos Sąjungą.

Asmeninio turto sąvoka

Asmeninis turtas – tai bet kuris turtas, skirtas atitinkamų asmenų asmeniniam naudojimui arba jų namų ūkio poreikiams tenkinti.

Asmeniniam turtui priskiriama:

  • Lengvieji nekomerciniai automobiliai
  • Dviračiai, motociklai, keturračiai
  • Turistiniai nameliai - autopriekabos
  • Buitiniai daiktai

Ar persikeliančių asmenų turtui taikomi mokesčiai?

Savo asmeninį turtą, įskaitant ir dviračius, nekomercinius lengvuosius automobilius, jų priekabas, motociklus, turistinius namelius (kemperius) asmenys gali įvežti nemokėdami importo muitų ir PVM, tačiau svarbu paminėti, kad tai turi būti deklaruota muitinėje kartu su visais atitiktį teisės aktams įrodančiais dokumentais.

Nuo importo muitų ir PVM neatleidžiama:

  • Komercinės transporto priemonės
  • Tabakas ir tabako gaminiai
  • Alkoholio gaminiai
  • Daiktai, naudojami amato ar profesinėje veikloje

Atleidimo nuo importo muitų ir PVM sąlygos

Nuo importo mokesčių muitinei atleidžiamas tik tas asmeninis turtas, kuris:

  • Įvežamas asmens, kuris nuolat gyveno už Sąjungos muitų teritorijos ribų ne trumpiau kaip paskutinius 12 mėnesių iki grįžimo
  • Asmuo emigracijoje naudojo turtą mažiausiai šešis mėnesius ir kuris skirtas naudoti tam pačiam tikslui naujoje vietoje

Plačiau apie nuolatinę gyvenamą vietą keičiančio asmens turto deklaravimo muitinei reglamentavimą ir tvarkas rasite LR muitinės tinklapyje.

Dėl persikeliančio asmens turto deklaravimo ar konsultacijos susisiekite su Deklarantai.lt muitinės tarpininkais – Kontaktai.

KĄ GAUNATE PASIRINKDAMI DEKLARANTAI.LT MUITINĖS TARPININKUS

EFEKTYVUS ATSTOVAVIMAS

Užtikriname greitą, kvalifikuotą dokumentų paruošimą bei įforminimą. Fiziškai atstovaujame klientą muitinėje krovinio tikrinimo metu.

MAŽESNĖS IŠLAIDOS

Pasirūpinsime, kad prekės būtų suklasifikuotos teisingai, taip nepermokėsite mokesčių ir išvengsite netikėtumų audito metu.

SUTAUPYTAS LAIKAS

Konsultuojame klientus ir padedame parengti dokumentaciją muitinei, kad kroviniai būtų operatyviai išleidžiami į laisvą apyvartą.

RYŠYS SU KLIENTU

Esame į klientą orientuota įmonė, taigi Jūsų interesai yra mūsų prioritetas. Kartu sprendžiame problemas ir randame kompromisą.