Automobilių importas iš Anglijos

Kadangi nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinė Karalystė (JK) tapo trečiąja šalimi, Europos Sąjungos taisyklės, kurios yra taikomos tarpvalstybiniam prekių tiekimui ir gabenimui iš vienos ES valstybės narės į kitą, nebėra taikomos santykiams tarp JK ir valstybių narių, tame tarpe ir Lietuvos bei Jungtinės Karalystės.

Prekių tiekimui ir gabenimui tarp Europos Sąjungos šalių ir Anglijos yra taikomos importo ir eksporto PVM taisyklės. Tai reiškia, kad automobiliai, kurie yra įvežami į Europos Sąjungos PVM taikymo teritoriją iš Anglijos (tas pats taikytina ir prekių išvežimui iš tos teritorijos išsiuntimui arba išgabenimui į JK) yra prižiūrimi muitinės ir jiems gali būti taikomas muitinis tikrinimas.

Dėl šios priežasties importuojant automobilius iš Anglijos į Europos Sąjungą reikia mokėti PVM, kurio tarifas sutampa su tarifu, taikomu tų pačių prekių tiekimui Europos Sąjungoje. Taip pat yra būtina paruošti ir muitinės importo deklaracijas.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. norint importuoti automobilius (tai taikoma ir kitoms prekėms) iš Anglijos į Lietuvą yra būtina turėti ir ekonominės veiklos vykdytojo registracijos ir identifikavimo kodą (EORI kodą). Neturint EORI kodo automobilius importuojančiai šaliai gali gerokai padidėti automobilių transportavimo kaštai ir jų užlaikymas. Taigi, vykdant sandorius su Anglija, Lietuvoje įsisteigusiems asmenims, privalu atlikti ir visus muitinės formalumus. Lietuvoje EORI kodą išduoda Lietuvos Respublikos muitinė. Taip pat svarbu pažymėti, kad Anglijoje suteikiami EORI kodai Europos Sąjungoje jau nebegalioja, todėl tos įmonės, kurios yra įsisteigusios Anglijoje ir pageidauja automobilius importuoti į Lietuvą, taip pat turi gauti ES EORI kodą arba tam tikrais atvejais gali nuspręsti paskirti Bendrijos atstovą muitinėje.

Kai vykdomas automobilių importas iš Anglijos į Lietuvą, visuomet yra reikalingas automobilių išmuitinimas iš trečiųjų šalių dėl galimybės importuotus automobilius registruoti Lietuvoje. Importo deklaracijoje importuojami automobiliai turi būti aprašyti taip, kad muitinei pakaktų duomenų, reikalingų jiems iš karto identifikuoti ir klasifikuoti pagal KN bei nustatytiems importo muitams ir mokesčiams apskaičiuoti.

Kai yra vykdoma kelių transporto priemonės importo procedūra, turi būti pateikti tikslūs duomenys apie transporto priemonę, įskaitant markę, modelį, modifikaciją, spalvą, gamybos metus, kėbulo numerį, degalų rūšį, variklio cilindrų tūrį ir galingumą. Tuo tarpu, jei yra deklaruojamos nepilnai sukomplektuotos, autoįvykio metu apgadintos ar dėl kitų priežasčių pažeistos transporto priemonės, būtina aprašyti ir esamus apgadinimus bei trūkstamas detales. Jeigu importuojamos naudotos transporto priemonės, reikia nurodyti, kad jos yra naudotos. Visi šie duomenys yra reikalingi Muitinės departamento aprobuotų transporto priemonių kainų taikymui, t.y. kontrolės ir muitinio įvertinimo tikslams, todėl labai svarbu, kad kiekviena iš Anglijos importuojama transporto priemonė būtų tiksliai identifikuota.

Kai į Lietuvą yra importuojama naudota transporto priemonė, muitinėje ji yra identifikuojama atsižvelgiant į tokios transporto priemonės registracijos ir pirkimo-pardavimo dokumentus bei apžiūrint transporto priemonę. Be to, asmuo, kuris iš Anglijos į Lietuvą importuoja automobilius, papildomai gali pateikti ir daugiau informacijos, pvz., automobilio gamintojo įgalioto atstovo surašytus dokumentus arba automobilio vertinimo dokumentus, kurie buvo suformuoti naudojantis remonto kaštų apskaičiavimo platformomis, kuriose automobilis yra identifikuojamas pagal jo VIN (identifikavimo numerį). Tačiau kartais importuojamos transporto priemonės identifikuoti minėtomis priemonėmis nepavyksta, todėl tuomet tenka pasitelkti ir VIN dekoderius.

Pažymėtina, kad naudotų transporto priemonių muitinė vertė visų pirma turi būti nustatoma taikant sandorio vertės metodą. Tai reiškia, kad automobilį iš Anglijos importuojantis asmuo turi deklaruoti visą už jį sumokėtą ar mokėtiną sumą, įskaitant automobilio gabenimo iki į įvežimo Sąjungos muitų teritoriją vietos, draudimo ir kitas su gabenimu susijusias išlaidas. Sandorio vertė apskaičiuojama atsižvelgiant į automobilio pirkimą-pardavimo sutartį, mokėjimo dokumentus, sąskaitas faktūras ir kt. Pavyzdžiui, jei transporto priemonė, kuri iš Anglijos importuojama į Lietuvą, buvo įsigyta aukcione, muitinei turi būti pateikti visi pirkimo aukcione dokumentai (juose būna nurodyta automobilio įsigijimo kaina, aukciono taikyti mokesčiai ir kiti duomenys).

Naudotų transporto priemonių importo kainos apskaičiuojamos vadovaujantis Muitinės departamento patvirtintame Naudotų transporto priemonių kainų žinyne nurodytomis atitinkamų transporto priemonių rinkos kainomis, taikant dedukcinį muitinio įvertinimo metodą. Taigi, automobilio importo muito suma eurais apskaičiuojama importuojamo automobilio apmokestinamąją vertę dauginant iš Europos Sąjungos muitų teisės aktų nustatyto importo muito tarifo, kuris taikomas atitinkamai transporto priemonei. Tuo tarpu PVM suma eurais yra apskaičiuojama atitinkamos importuojamos transporto priemonės PVM apmokestinamąją vertę dauginant iš Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatyto PVM tarifo.

Importuojamos transporto priemonės muitinio tikrinimo metu deklaranto gali būti prašoma patikslinti tam tikrus duomenis ir (arba) pateikti papildomus dokumentus. O jei tokių papildomų duomenų pagalba vis dar nepavyksta išsklaidyti abejonių, muitinio įvertinimo metodo gali būti nuspręsta netaikyti. Tuomet deklarantui gali būti pateikiami muitinės turimi duomenys kito muitinio įvertinimo metodo taikymui ir duomenys, kurių reikia norint apskaičiuoti galinčiai atsirasti mokestinės prievolės dydžio garantijai. Kai automobilį į Lietuvą norintis importuoti asmuo pateikia nustatyto dydžio garantiją, transporto priemonė išleidžiama į laisvą apyvartą.

Pažymėtina, kad fizinis asmuo, kuris persikelia gyventi iš Anglijos į Lietuvą, gali nemokėdamas importo muitų ir PVM mokesčio į Lietuvą įvežti savo asmeninį turtą, įskaitant ir nekomercinius lengvuosius automobilius bei motociklus, tačiau labai svarbu, kad visa tai būtų deklaruota muitinei, pateikiant visus būtinus atitiktį teisės aktams įrodančius dokumentus.

Taigi, kadangi transporto priemonių importui yra taikomi skirtingi muito tarifo dydžiai, ypatingai svarbu, kad importuojamai transporto priemonei būtų priskirtas teisingas kodas ir būtų išvengta mokesčių permokėjimo. Tokiais atvejais patogiausia kreiptis į muitinės tarpininkus, kurie sklandžiai ir profesionaliai pasirūpina automobilių išmuitinimu iš trečiųjų šalių, kad juos būtų galima registruoti Lietuvoje.

Taip pat skaitykite