Muitinės paslaugos

CMR važtaraščio pildymas, TIR Carnet deklaravimas

CMR važtaraštis – krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas, kuriuo numatyta vežėjo atskaitomybė prieš siuntėją ir gavėją, pildomas tarptautiniams ir vietiniams pervežimams. Jame įrašomos visos maršruto dalys:

  • Vežėjo, siuntėjo ir gavėjo duomenys;
  • Krovinio pakrovimo ir iškrovimo vietos;
  • Žinios apie krovinį – pavadinimas, pakuočių rūšis ir kiekis, svoris ir kitos detalės.

CMR važtaraščio pildymas atliekamas krovinio išsiuntimo metu.

CMR važtaraščio pildymo paaiškinimai pagal langelius:

1. Siuntėjo duomenys (pavadinimas, adresas, šalis);
2. Gavėjo duomenys;
3. Galutinė krovinio iškrovimo vieta (faktinė paskirties vieta, kuri nebūtinai sutampa su gavėjo duomenimis);
4. Krovinio pakrovimo vieta ir data;
5. Krovinį lydintys dokumentai (pvz.: pardavimo sąskaita-faktūra, muitinės dokumentai ir kt.);
6. Ženklai ir numeriai (pvz. konteinerio numeris);
7. Pakuočių (vietų) skaičius;
8. Įpakavimo būdas (paletės, dėžės, rulonai ar pan.);
9. Krovinio (prekių) pavadinimas;
10. Statistinis nr. (Prekės muitinis KN kodas);
11. Bruto svoris;
12. Tūris;
13. Siuntėjo nurodymai (nurodoma paskirties muitinės įstaiga ar kt. aktuali vežėjui informacija);
14. ir 15.  Informacija apie grąžinimo ir apmokėjimo sąlygas (jei aktualu);
16. ir 17.  Vežėjo (sekančio vežėjo) duomenys (pavadinimas, adresas, šalis);
18. Vežėjo sąlygos ir pastabos (pvz. krovinys priimtas neplombuotas);
19. ir 20. – informacija apie mokėjimą už transportą (paprastai nepildoma);
21. CMR surašymo (išdavimo) vieta ir data;
22. Atvykimas pakrovimui: pildoma pakrovimo laikas, siuntėjo parašas ir antspaudas;
23. Vairuotojo vardas, pavardė, parašas ir spaudas;
24. Krovinys gautas: pildoma atvykimo iškrovimui, išvykimo laikas, gavėjo parašas ir spaudas.

TIR Carnet – TIR konvencijos susitariančiųjų šalių pripažįstamas tarptautiniu maršrutu gabenamų prekių dokumentas. „ Šiuo metu TIR konvencija jungia 68 susitariančiąsias šalis, įskaitant ir Europos Bendriją. Konvencijos galiojimo sritis apima visą Europą, dalį Šiaurės Afrikos, Artimųjų ir Vidurio Rytų. TIR konvencijos susitariančiosios šalys taip pat yra JAV, Kanada, Čilė ir Urugvajus.“- www.cust.lt

Šio dokumento įforminimas pradedamas išvykimo šalyje. Išvykimo, tranzito ir paskirties šalyse jis naudojamas kaip TIR procedūros kontrolės dokumentas.

Gabenant krovinius su TIR Carnet knygele, muitų ir kitų importo mokesčių sumokėjimas užtikrinamas tarptautine garantija.

Knygelė išduodama tik TIR Carnet asociacijai priklausantiems vežėjams.

Pildome TIR Carnet ir atstovaujame muitinėje teikiant elektronines TIR Carnet deklaracijas NCTS sistemoje.

Dėl CMR važtaraščio pildymo, TIR Carnet deklaravimo paslaugų užsakymo susisiekite su mūsų muitinės tarpininkais – Kontaktai

KĄ GAUNATE PASIRINKDAMI DEKLARANTAI.LT MUITINĖS TARPININKUS

EFEKTYVUS ATSTOVAVIMAS

Užtikriname greitą, kvalifikuotą dokumentų paruošimą bei įforminimą. Fiziškai atstovaujame klientą muitinėje krovinio tikrinimo metu.

MAŽESNĖS IŠLAIDOS

Pasirūpinsime, kad prekės būtų suklasifikuotos teisingai, taip nepermokėsite mokesčių ir išvengsite netikėtumų audito metu.

SUTAUPYTAS LAIKAS

Konsultuojame klientus ir padedame parengti dokumentaciją muitinei, kad kroviniai būtų operatyviai išleidžiami į laisvą apyvartą.

RYŠYS SU KLIENTU

Esame į klientą orientuota įmonė, taigi Jūsų interesai yra mūsų prioritetas. Kartu sprendžiame problemas ir randame kompromisą.