Privatumo politika

Pradžia » Privatumo politika

UAB RV Customs, įsikūrusi Ramygalos g. 151, LT-36225, Panevėžyje, gerbia asmenų privatumą, laikosi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ir nustato tokias asmens duomenų tvarkymo taisykles:

Tvarkomi asmens duomenys

https://deklarantai.lt interneto svetainėje gali būti renkami, saugomi ir naudojami tokie duomenys:

 • Asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris (-iai)) arba kita informacija, kurią Jūs pateikiate, bendraujant su mumis telefonu, el. paštu, susitikimų metu, užpildant užklausos formas, esančias mūsų svetainėje;
 • Įrenginio duomenys: aparatinės įrangos modelis, unikalūs įrenginį identifikuojantys duomenys, MAC adresas, IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio nustatymai;
 • Įrašai (angl. log): interneto svetainės naudojimo laikas ir trukmė, paieškos duomenys ir bet kokia slapukuose saugoma informacija, kuri gali identifikuoti jūsų naršyklę ar paskyrą;
 • Vietovės duomenys: jūsų vietovės duomenys, gauti įvairiomis vietos nustatymo technologijomis, kaip GPS, bevielio ryšio prieigos taškais ar kitais jutikliais, kurie gali teikti netoliese esančių įrenginių duomenis.

Bendrovė taip pat gali rinkti ir naudoti kitus duomenis, pvz. Jūsų asmens duomenis teisės aktų nustatyta tvarka teisėtais tikslais gautus iš viešai prieinamų šaltinių (Jūsų bendrovės internetinio tinklalapio (darbuotojų, atstovų sąrašai), viešuose skelbimuose ir pan.).

Pagrindiniai duomenų tvarkymo tikslai

 • Jūsų asmens duomenys naudojami siunčiant naujienas, įvairius pasiūlymus apie teikiamas paslaugas/produktus. Taip pat rengiant statistiką, stebint ir analizuojant vartotojo elgseną;
 • Paslaugų teikimo/produktų pardavimo. Siekiant Jums arba Jūsų darbdaviui, atstovaujamajam asmeniui teikti paslaugas ar parduoti produktus, taip pat įsigyti iš Jūsų arba Jūsų darbdavio, atstovaujamojo asmens produktus/prekes ar užsakyti paslaugas;
 • Išskirtiniams atvejams, pvz. siekiant užtikrinti savo teisėtus interesus kilus teisminiam ar kitokiam ginčui.

Pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo principai

 • Asmens duomenys naudojami tik teisėtiems, sąžiningiems ir skaidriems tikslams;
 • Informacija susijusi su asmens duomenų tvarkymu yra konfidenciali;
 • Tretiesiems asmenims duomenys gali būti perduodami tik tada, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi.

Asmens duomenų subjektų teisės

 • Jūs bet kada galite kreiptis į bendrovę UAB RV Customs paštu info@deklarantai.lt arba tel. numeriu +370 630 70050, kad sužinotumėte kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys.
 • Jūs bet kada galite reikalauti ištrinti, koreguoti arba keisti Jūsų asmens duomenų saugojimo ir naudojimosi jais sąlygas.