Tjenester

Utfylling av CMR-fraktbrev, TIR-carnet-erklæring

CMR fraktbrev – et dokument som bekrefter godstransportkontrakten, som sørger for transportørens ansvar overfor avsenderen og mottakeren, skal fylles ut for internasjonal og innenlands transport. Den registrerer alle deler av ruten:

  • Detaljer om transportør, avsender og mottaker;
  • Laste- og lossesteder;
  • Kunnskap om lasten – navn, type og mengde emballasje, vekt og andre detaljer.

Utfylling av CMR-fraktbrevetutført på forsendelsestidspunktet.

Bokser for utfylling av CMR-fraktbrevet:

1. Detaljer om avsenderen (navn, adresse, land);
2. Mottakerens detaljer;
Endelig plass for lossing (vignettfaktaark som du ikke finner i slutten av uken);
4. Lasteplass og data;
5. Dokumenter som følger med forsendelsen (f.eks. salgsfaktura, tolldokumenter osv.);
6. Merker og nummer (f.eks. containernummer);
7. Antall pakker (plasser);
8. Pakkeknopper (brett, kaker, rundstykker og rusks);
9. Navn på last (gods);
10. Statistisk nr (toll KN-kode for varer);
11. Bruttovekt;
12. Volum;
13. Sykepleieinformasjon (angi bestemmelsestollstedet eller annen relevant informasjon for transportører);
14. og 15. Informasjon du oppgir og gir (er relevant);
16. og 17. Detaljer om transportøren (neste transportør) (navn, adresse, land);
18. Transportørens vilkår og betingelser (f.eks. gods akseptert uforseglet);
19. og 20. – informasjon relatert til transport (vanligvis ikke utfylt);
21. CMR plassering og data;
22. Ankomst for lasting: fyll ut tidspunkt for lasting, avsenderens signatur og stempel;
23. Førerens navn, signatur og stempel;
24. Mottatt last: fylles ut for avgangslossing, avgangstid, mottakers underskrift og stempel.

TIR Carnet – Et dokument for internasjonal godstransport anerkjent av avtalepartene i TIR-konvensjonen. «TIR-konvensjonen binder for tiden 68 avtaleparter, inkludert Det europeiske fellesskap. Konvensjonens virkeområde omfatter hele Europa, deler av Nord-Afrika, Midtøsten og Midtøsten. USA, Canada, Chile og Uruguay er også parter i TIR-konvensjonen.»- www.cust.lt

Behandlingen av dette dokumentet begynner i avreiselandet. Det brukes som kontrolldokument for TIR-prosedyren i avreise-, transitt- og destinasjonslandene.

Når det gjelder varer fraktet under dekke av et TIR-carnet, skal betaling av toll og andre importgebyrer skje ved en internasjonal garanti.

Carnetet utstedes kun til transportører som tilhører TIR Carnet Association.

Vi fyller ut TIR-carnet og representerer tollvesenet ved innsending av elektroniske TIR-carnet-deklarasjoner i NCTS-systemet.

HVA FÅR DU VED Å VELGE DEKLARANTAI.LT TOLLMEGLERE

EFFEKTIV REPRESENTASJON

Vi sørger for rask, kvalifisert utarbeidelse og behandling av dokumenter. Vi representerer kunden fysisk i tollen under lastinspeksjon.

LAVERE KOSTNADER

Vi vil sørge for at varene blir klassifisert riktig slik at du ikke betaler for mye for avgifter og unngår overraskelser under revisjonen.

SPARET TID

Vi gir råd til oppdragsgivere og hjelper til med å utarbeide dokumentasjon for tollen slik at varene raskt kan frigis til fri omsetning.

KUNDEFORHOLD

Vi er et kundeorientert selskap, så dine interesser er våre prioriteter. Kortreparasjonsproblemer og kompromissproblemer.