Tjenester

Transit fortolling

Transitt betyr transport av passasjerer og varer innenfor territoriet til et land til et tredjeland fra ett punkt til et annet gjennom mellomliggende punkter uten ytterligere operasjoner som omlasting.

I henhold til tollloven anses enhver forflytning av varer under tollkontroll fra ett tollsted til et annet normalt å være transitt.

Transitt gjør det mulig for personer som flytter varer gjennom et gitt territorium å ikke betale skattene som skulle betales ved innreise (eller forlate) dette territoriet.

Et transittdokumentsett skal fylles ut for flytting av varer under tollkontroll fra ett tollsted til et annet.

  • Vi forbereder og fullfører settene med dokumenter som kreves for transittprosedyren
  • Vi gir garantier for å sikre oppdragsgivers forpliktelser
  • Vi representerer kunden i tollen

HVA FÅR DU VED Å VELGE DEKLARANTAI.LT TOLDMEGLERE

EFFEKTIV REPRESENTASJON

Vi sørger for rask, kvalifisert utarbeidelse og behandling av dokumenter. Vi representerer kunden fysisk i tollen under lastinspeksjon.

LAVERE KOSTNADER

Vi vil sørge for at varene blir klassifisert riktig slik at du ikke betaler for mye for avgifter og unngår overraskelser under revisjonen.

SPARET TID

Vi gir råd til oppdragsgivere og hjelper til med å utarbeide dokumentasjon for tollen slik at varene raskt kan frigis til fri omsetning.

KUNDEFORHOLD

Vi er et kundeorientert selskap, så dine interesser er våre prioriteter. Kortreparasjonsproblemer og kompromissproblemer.