Tjenester

UTFØRELSE AV EKSPORTERKLÆRING

Eksportprosedyre skal gjelde for flytting av unionsvarer fra Unionens tollområde til tredjeland eller til spesielle skatteområder.

Ved eksport av varer fra Litauen og EU må en eksportdeklarasjon sendes til det kontrollerende tollkontoret.

Vi fyller ut og forbereder dokumentene som kreves for eksportprosedyren:

 • Enkelt administrativt dokument (BAD);
 • Fraktsedler (CMR, SMGS, TIR-carnet);
 • Andre nødvendige dokumenter.

Data som kreves for å fullføre erklæringen:

 • Salgsfaktura (Invoice);
 • EORI-nummer, navn og adresse til eksportøren;
 • Navn (Selskapsnavn) på importør, adresse;
 • Type og antall pakker;
 • Varebeskrivelse (inkludert HS-kode);
 • Bruttovekt;
 • Netto vekt;
 • Verdi;
 • Leveringsbetingelser (INCOTERMS);
 • Destinasjonstollkontoret;
 • Opprinnelsesland for varene.

HVA FÅR DU VED Å VELGE DEKLARANTAI.LT TOLDMEGLERE

EFFEKTIV REPRESENTASJON

Vi sørger for rask, kvalifisert utarbeidelse og behandling av dokumenter. Vi representerer kunden fysisk i tollen under lastinspeksjon.

LAVERE KOSTNADER

Vi vil sørge for at varene blir klassifisert riktig slik at du ikke betaler for mye for avgifter og unngår overraskelser under revisjonen.

SPARET TID

Vi gir råd til oppdragsgivere og hjelper til med å utarbeide dokumentasjon for tollen slik at varene raskt kan frigis til fri omsetning.

KUNDEFORHOLD

Vi er et kundeorientert selskap, så dine interesser er våre prioriteter. Kortreparasjonsproblemer og kompromissproblemer.