Tjänster

Exportklarering

Exportförfarandet ska tillämpas när unionsvaror lämnar unionens tullområde för tredjeländer eller för särskilda skatteområden.

Vid export av varor från Litauen och Europeiska unionen måste en uppsättning exportdokument (exportdeklaration) lämnas till det kontrollerande tullkontoret.

Vi fyller i och förbereder de dokument som krävs för exportförfarandet:

 • Administrativt enhetligt dokument (SAD)
 • Fraktsedlar (CMR, SMGS, TIR-carnet)
 • Andra nödvändiga dokument

Uppgifter som krävs för att fylla i deklarationen:

 • Försäljningsfaktura (Invoice)
 • EORI-nummer, namn och adress till exportören
 • Namn på importör
 • Typ och antal paket
 • Varubeskrivning (inklusive CN-nummer)
 • Bruttovikt
 • Nettovikt
 • Värde
 • Leveransvillkor (INCOTERMS)
 • destinationstullkontor
 • Varornas ursprungsland

VAD DU FÅR NÄR DU VÄLJER DEKLARANTAI.LT TULLMÄKLAR

EFFEKTIV REPRESENTATION

Vi säkerställer snabb, kvalificerad förberedelse och hantering av dokument. Vi representerar kunden fysiskt i tullen vid lastkontroll.

LÄGRE KOSTNADER

Vi kommer att se till att varorna klassificeras korrekt så att du inte betalar för mycket skatt och slipper överraskningar under revisionen.

SPARAD TID

Vi ger råd till kunder och hjälper till att förbereda dokumentation för tullen så att varorna snabbt kan övergå till fri omsättning.

KUNDRELATION

Vi är ett kundorienterat företag, så dina intressen är vår prioritet. Tillsammans löser vi problem och hittar en kompromiss.