Tjänster

Importklarering

Importförfaranden och formaliteter i tullen i Europeiska unionen, såväl som i Republiken Litauen, regleras av unionens tullkodex.

För att icke-unionsvaror ska komma in på unionsmarknaden eller användas eller konsumeras för personliga ändamål inom unionens tullområde måste dessa varor hänföras till importförfarandet.

Vi fyller i och förbereder de dokument som krävs för importförfarandet:

  • administrativt enhetligt dokument (SAD);
  • Värdeförklaring (DV1);
  • Policy för uppskov med garanti.

Enligt kontraktet företräder vi kunden i tullen och utför alla relaterade åtgärder.

Vi deltar fysiskt i besiktning av varor och provtagning.

VAD DU FÅR NÄR DU VÄLJER DEKLARANTAI.LT TULLMÄKLAR

EFFEKTIV REPRESENTATION

Vi säkerställer snabb, kvalificerad förberedelse och hantering av dokument. Vi representerar kunden fysiskt i tullen vid lastkontroll.

LÄGRE KOSTNADER

Vi kommer att se till att varorna klassificeras korrekt så att du inte betalar för mycket skatt och slipper överraskningar under revisionen.

SPARAD TID

Vi ger råd till kunder och hjälper till att förbereda dokumentation för tullen så att varorna snabbt kan övergå till fri omsättning.

KUNDRELATION

Vi är ett kundorienterat företag, så dina intressen är vår prioritet. Tillsammans löser vi problem och hittar en kompromiss.