Tjänster

Transittillstånd

Transit innebär transport av passagerare och gods inom ett lands territorium till ett tredjeland från en punkt till en annan genom mellanliggande ställen utan ytterligare operationer såsom omlastning.

Enligt tullagstiftningen anses varje förflyttning av varor under tullkontroll från ett tullkontor till ett annat normalt vara transitering.

Transit gör det möjligt för personer som flyttar varor genom ett givet territorium att inte betala de skatter som skulle betalas vid inresa (eller lämna) det territoriet.

En uppsättning transiteringsdokument ska fyllas i för förflyttning av varor under tullkontroll från ett tullkontor till ett annat.

  • Vi förbereder och kompletterar de uppsättningar dokument som krävs för transiteringsförfarandet
  • Vi lämnar garantier för att säkerställa uppdragsgivarens skyldigheter
  • Vi representerar kunden i tullen

VAD DU FÅR NÄR DU VÄLJER DEKLARANTAI.LT TULLMÄKLAR

EFFEKTIV REPRESENTATION

Vi säkerställer snabb, kvalificerad förberedelse och hantering av dokument. Vi representerar kunden fysiskt i tullen vid lastkontroll.

LÄGRE KOSTNADER

Vi kommer att se till att varorna klassificeras korrekt så att du inte betalar för mycket skatt och slipper överraskningar under revisionen.

SPARAD TID

Vi ger råd till kunder och hjälper till att förbereda dokumentation för tullen så att varorna snabbt kan övergå till fri omsättning.

KUNDRELATION

Vi är ett kundorienterat företag, så dina intressen är vår prioritet. Tillsammans löser vi problem och hittar en kompromiss.