Tjenester

Importfortolling

Importprosedyrer og formaliteter i tollvesenet i EU, så vel som i Republikken Litauen, er regulert av Unionens tollkodeks.

For at ikke-unionsvarer skal komme inn på unionsmarkedet eller brukes eller konsumeres i unionens tollområde til personlige formål, må disse varene plasseres under prosedyren for frigjøring for fri omsetning (import).

Vi fyller ut og forbereder dokumentene som kreves for importprosedyren:

  • Enkelt administrativt dokument
  • Verdierklæring
  • Utsettelsespolicy for garanti

I henhold til kontrakten representerer vi klienten i tollen og utfører alle relaterte handlinger.

Vi deltar fysisk i varekontroll og prøvetaking.

HVA FÅR DU VED Å VELGE DEKLARANTAI.LT TOLDMEGLERE

EFFEKTIV REPRESENTASJON

Vi sørger for rask, kvalifisert utarbeidelse og behandling av dokumenter. Vi representerer kunden fysisk i tollen under lastinspeksjon.

LAVERE KOSTNADER

Vi vil sørge for at varene blir klassifisert riktig slik at du ikke betaler for mye for avgifter og unngår overraskelser under revisjonen.

SPARET TID

Vi gir råd til oppdragsgivere og hjelper til med å utarbeide dokumentasjon for tollen slik at varene raskt kan frigis til fri omsetning.

KUNDEFORHOLD

Vi er et kundeorientert selskap, så dine interesser er våre prioriteter. Kortreparasjonsproblemer og kompromissproblemer.