Eksporto deklaracijos į Norvegiją

eksportas i norvegija

Norvegija yra labai svarbi prekybos partnerė Lietuvai, todėl Lietuvoje įsikūrusioms prekybos įmonėms nuolat tenka teikti ir pildyti eksporto deklaracijas į Norvegiją. Eksporto procedūra yra privaloma prekėms, kurios iš Europos Sąjungos muitų teritorijos gabenamos į trečiąsias šalis. Tai reiškia, kad eksportuojant prekes iš Lietuvos į Norvegiją, kontroliuojančiai muitinės įstaigai privaloma pateikti eksporto dokumentų rinkinį, kitaip dar vadinamą eksporto deklaracija.

Vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVMĮ) 41 straipsniu, iš Lietuvos į Norvegiją eksportuojamoms prekėms gali būti taikomas 0 % PVM tarifas, jei prekės yra išgabenamos iš Europos Sąjungos teritorijos ir už tokių prekių išgabenimą yra atsakingas pardavėjas, t.y. jas išgabena pats pardavėjas, arba pardavėjo užsakymu kitas asmuo. Tačiau labai svarbu pabrėžti, kad tokį 0 % PVM tarifą iš Lietuvos į Norvegiją tiekiamoms prekėms galima taikyti tik išgabenant prekes iš ES teritorijos ir turint tokį išgabenimą pagrindžiančius dokumentus, nepaisant to, kur buvo pradėta eksporto procedūra, t.y. Lietuvoje ar bet kurioje kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje. Tuo tarpu, jei prekės iš Europos Sąjungos teritorijos yra išgabenamos asmeniniame keleivio bagaže, 0 % PVM tarifas yra taikomas PVMĮ 42 straipsnyje nustatyta tvarka.

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad 0 % PVM tarifo taikymas iš Europos Sąjungos teritorijos eksportuojamoms prekėms nėra siejamas su tuo, kas muitinei pateiktoje eksporto deklaracijoje yra nurodytas kaip prekių eksportuotojas, taip pat nėra siejamas ir su tuo, kas trečiojoje šalyje yra tiekiamų prekių importuotojas, su tuo, ar prekių importuotojas ir jų gavėjas, nurodytas eksporto deklaracijoje, yra tas pats asmuo. Be to, nulinio PVM tarifo taikymas nėra siejamas su tuo, ar tiekiamas prekes trečiojoje šalyje importuojantis ar gaunantis asmuo (jei gavėjas nesutampa su importuotoju) yra tas pats asmuo, kuris prekes įsigijo iš tiekėjo. Ir galiausiai nėra siejamas su tuo, ar prekes gaunantis asmuo yra įsikūręs toje šalyje, į kurią prekės yra gabenamos iš Europos Sąjungos teritorijos.

Kalbant apie eksportuojamoms prekėms taikomą muito mokestį, svarbu tai, kad Norvegija priklauso Europos ekonominei erdvei (EEE). Tai reiškia, kad yra taikomi Europos Sąjungos ir Norvegijos sudaryti laisvosios prekybos susitarimai, pagal kuriuos Europos Sąjungoje pagamintoms prekėms muito mokesčiai netaikomi. Tačiau kaip įrodymą, kad į Norvegiją eksportuojamos prekės yra pagamintos Europos Sąjungoje, Norvegijos muitinei reikia pateikti ir EUR.1 sertifikatą, kurį eksportuotojui išduoda Lietuvos muitinė, pateikus prekių kilmę įrodančius dokumentus. Taigi, tai, ar muito tarifai bus, ar nebus taikomi eksportuojamoms prekėms, priklauso nuo konkrečių eksportuojamų prekių, todėl būtina naudotis tarifų duomenų baze.

Kadangi eksporto deklaraciją sudaro skirtingų eksporto dokumentų rinkinys, prekes iš Lietuvos į Norvegiją eksportuojančioms įmonėms ar asmenims tenka užpildyti ir pateikti daug dokumentų, tokių kaip bendrasis administracinis dokumentas (BAD), prekių transportavimo važtaraščiai ir kiti prekių eksportui reikalingi dokumentai. Visiems šiems dokumentams tinkamai užpildyti yra reikalingi tokie duomenys kaip prekių eksportuotojo EORI kodas, importuotojo rekvizitai, pardavimo sąskaita faktūra, prekių bruto ir neto svoris, prekių vertė, paskirties muitinės įstaiga, prekių kilmės šalis, eksportuojamų pakuočių tipas ir jų skaičius, išsamus prekių aprašymas (kartu pateikiant ir KN kodą), pristatymo sąlygos („Incoterms“) ir kt. Dėl didelės dokumentų apimties ir sudėtingo dokumentų pildymo, kai reikia pateikti daug reikalaujamų duomenų, eksporto deklaracijos į Norvegiją pildymas dažnai patikimas muitinės tarpininkams. Šios srities specialistų teikiamos paslaugos palengvina eksporto veiklą, nes užpildomi ir pateikiami visi reikalaujami eksporto procedūrai skirti dokumentai.

Taip pat skaitykite