Svarbios tendencijos, kurios gali lemti tarptautinės prekybos pokyčius

Pastarųjų metų įvykiai pasaulyje labai sutrikdė tarptautinę prekybą tiek paklausos, tiek pasiūlos atžvilgiu. Tačiau prekyba atlieka labai svarbų vaidmenį pasaulio ekonomikoje, o formuojantis naujai tvarkai pasaulyje gali atsirasti ir naujų prekybos modelių. Pasaulio ekonomikai pradėjus atsigauti, įmonės greičiausiai imsis naujų modelių, kad sumažintų būsimą riziką. Tai gali būti didesnė diversifikacija, daugiau artimų ir antrinių paslaugų ir didesnis skaitmeninimas. Šiame straipsnyje norime pateikti svarbias tendencijas, kurios gali sąlygoti tarptautinės prekybos pokyčius.

Vyriausybės, siekiančios labiau kontroliuoti svarbiausius tiekimus

Yra daug veiksnių, skatinančių įmones ir vyriausybes iš naujo įvertinti pernelyg didelės priklausomybės nuo vienos šalies ar regiono riziką. Pagrindinis iš jų – poreikis labiau kontroliuoti su visuomenės sveikata susijusių atsargų, tokių kaip vaistai ir medicinos įranga, tiekimą. Tikėtina, kad tai paskatins vyriausybes stiprinti nacionalinės svarbos pramonės sektorius. Dar viena atsargumo priežastis – pasaulinės kliūtys kilusios gabenant krovinius lėktuvais ir laivais pandemijos metu.

Rizikos mažinimas diversifikuojant tiekimo grandines

Dabartiniai pasauliniai sunkumai gali paskatinti tiek įmones, tiek vyriausybes pakeisti požiūrį į tiekimo grandines, kurios buvo grindžiamos atsargų kiekių mažinimu, efektyvumo didinimu ir lėšų taupymu.

Viena iš alternatyvų yra tiekimo grandinių diversifikavimas siekiant apsisaugoti nuo būsimos rizikos, pavyzdžiui, prekybos karų, didelių tarifų, baudžiamojo pobūdžio taisyklių taikymo ar naujos pandemijos bangos. Dėl šios priežasties Azijoje gali atsirasti daugiau naujų gamybos centrų, tokių kaip Indonezija, Vietnamas ar Malaizija. Indija taip pat siekia tapti įvairesnių tiekimo grandinių naudos gavėja ir turi papildomą pranašumą dėl laiko juostos ir pasaulinio lygio IT infrastruktūros. Dėl prekybos karo JAV gamintojai jau anksčiau buvo linkę mažiau pasikliauti importu iš Kinijos.

Perėjimas prie skaitmeninimo

Ilgainiui automatizavimas ir robotizavimas gali pakeisti sąnaudų lygį ir iš dalies kompensuoti santykinai didesnes darbo sąnaudas Vakarų rinkose. Be to, skaitmeninimas gali padėti sumažinti su pasauline prekyba susijusias sąnaudas, nes didės persikėlimas į virtualią erdvę. Skaitmeninės prekybos platformos, e. parašai ir skaitmeninis muitinis įforminimas padės užtikrinti efektyvesnį prekių judėjimą.

Įmonėms įsisavinant skaitmeninimą, jos įgyja galimybę taikyti technologijas, kurios padeda valdyti įvairesnes tiekimo grandines, pavyzdžiui, naudodamos realaus laiko atsargų matomumą arba mašininį mokymąsi pirkimų modeliams prognozuoti.

Geopolitinis spaudimas

Ne mažiau svarbu atsižvelgti į platesnio masto verslo ir geopolitinės aplinkos pokyčius, nes sąnaudos yra tik vienas iš įmonių elgesį lemiančių veiksnių. Įmonės turės strategiškai kartografuoti savo pažeidžiamumą, ieškodamos visų sričių, dėl kurių gali kilti trikdžių. Tai gali būti vyriausybių sprendimai nustatyti daugiau vietinių pirkimų, apriboti duomenų srautą arba atsisakyti išduoti įvažiavimo vizas ir kt.

Gali būti, kad bus daromas spaudimas šalies viduje, siekiant apsaugoti darbuotojus nuo masinių atleidimų, kuriuos paskatina nuosmukis. Prieš krizę populistinių vyriausybių protekcionizmo stiprėjimas jau kenkė PPO taisyklių sąvadui, kuris per pastaruosius 20 metų padėjo palengvinti pasaulio ekonomikos augimą.

Be to, per ateinantį dešimtmetį vis didesnę pasaulinės prekybos dalį sudarys paslaugos: prekyba paslaugomis per pastarąjį dešimtmetį augo 60 % sparčiau nei prekyba prekėmis. Tuo pat metu Kinija iš pigios gamybos centro virsta galutinės paklausos centru, iš naujo apibrėždama pasaulinių ir regioninių tiekimo grandinių dinamiką ir įtvirtindama tarpregioninės prekybos plėtros tendenciją.

Atsparumo kūrimas tiekimo grandinėse

Tikėtina, kad bėgant laikui vis daugiau dėmesio bus kreipiama į tiekimo grandinių pažeidžiamumo mažinimą, net jei tai susiję su tam tikromis finansinėmis išlaidomis.

Įmonės visame pasaulyje iš naujo įvertina savo tiekimo grandinės riziką. Išmatuoti kintančią riziką ir naujas galimybes joms padės duomenys ir dirbtinis intelektas. Reikia viltis, kad nauji pokyčiai padės sukurti atsparesnes tiekimo grandines, kurios bus pajėgios ateityje užtikrinti pasaulinę prekybą.

Taip pat skaitykite